โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English with Thai Teacher
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
Corporate Training

    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กรของท่าน เพราะเราทราบดีกว่าภาษาอังกฤษมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของท่านมีการเติบโตและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

 

Brainy House (General English)

    โดยทุกชั้นเรียนจะทำการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความรู้และความชำนาญในการฝึกอบรม Qualified Native English Speaking Teachers เพราะเราเชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี เราควรจะเรียนจากเจ้าของภาษาผู้มีความรู้และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา และมีอาจารย์คอยช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เรียนได้ในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเรียนรู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของท่านได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนคติและมุมมองกับชาวต่างชาติ

 ทาง Brainy House ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรของท่าน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-9919624

Brainy House (General English)

 Our Clients

Isuzu  
PTT   Outrigger
The Nchantea   True
The Nchantea   True
Corporate-training-phuket   corparate-training-phuket
corporate-training-phuket
corporate-training-phuket

 

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location