โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
Our Teachers
 
  • อาจารย์ผู้สอนที่ Brainy House ล้วนเป็นเจ้าของภาษาในทุกระดับชั้น
  • อาจารย์ผู้สอนที่ Brainy House ล้วนผ่านการสัมภาษณ์และมีการคัดสรรค์ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเยี่ยม รวมถึงอาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิสำหรับการเป็นอาจารย์ทุกคน
  • อาจารย์ผู้สอนที่ Brainy House ล้วนมีความกระตือรือร้น มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนก่อนการเรียนการสอนทุกครั้ง
  • อาจารย์ผู้สอนที่ Brainy House ล้วนปฏิบัติตามหลักสูตรที่จัดไว้ทุกครั้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนการสอน
 
Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
guest comment
Thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location